Digjitalizimi i sherbimeve online – QKB

Në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB) e cila që nga data 1 Janar 2020 ofron 114 shërbime online.

Një proces transformimi rrënjësor i ofrimit të shumë shërbimeve në rrugë elektronike, përmes portalit https://e-albania.al, ku çdo qytetar mund të aplikojë pa qenë e nevojshme të paraqitet pranë sporteleve!

Shmangim në këtë mënyrë burokracitë, radhët e gjata dhe kohën e pritjes.

Post Author: Egli Lilo