Sektori i Transportit

Vendndodhja e Shqipërisë në një nga korridoret më të rëndësishme europiane dallon vendin për pozicionin unik gjeografik. Investimet në infrastrukturë kanë rritur zhvillimin në sektorin e transportit që vazhdon të luajë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit. Sektori I transportit në Shqipëri ndahet në  katër grupe: transporti rrugor, detar, ajror, hekurudhor.