Qarqet

Qendra e Shërbimit për Tatimpaguesit, DRTM

dsht_Njtm@tatime.gov.al

Qendra e Shërbimit për Tatimpaguesit, DRT Tiranë

dsht_Tirana@tatime.gov.al

Shërbimi për Tatimpaguesit, Durrës

dsht_Durres@tatime.gov.al

Shërbimi për Tatimpaguesit, DRT Vlorë

ssht_Vlore@tatime.gov.al

Shërbimi për Tatimpaguesit, DRT Berat

ssht_Berat@tatime.gov.al

Shërbimi për Tatimpaguesit, DRT Fier

dsht_Fier@tatime.gov.al

Shërbimi për Tatimpaguesit, DRT Elbasan

dsht_Elbasan@tatime.gov.al

Shërbimi për Tatimpaguesit, DRT Korce

dsht_Korce@tatime.gov.al

Shërbimi për Tatimpaguesit, DRT Lezhë

ssht_Lezhe@tatime.gov.al

Shërbimi për Tatimpaguesit, DRT Shkodër

dsht_Shkoder@tatime.gov.al

Shërbimit për Tatimpaguesit, DRT DIBËR

ssht_Diber@tatime.gov.al

Shërbimi për Tatimpaguesit, DRT Gjirokastër

ssht_Gjirokaster@tatime.gov.al

Shërbimi për Tatimpaguesit, DRT Kukës

ssht_Kukes@tatime.gov.al

Shërbimi për Tatimpaguesit, DRT Sarandë

ssht_Sarande@tatime.gov.al