Digjitalizimi i shërbime Online

Në zyrat e ADISA, ku nëpërmjet portalit e-albania tashmë qytetarët mund të aplikojnë online për 472 shërbime të reja, përpos 150 shërbimeve qendrore dhe vendore të ofruara më parë.

Stafi i trajnuar ndjek hap pas hapi çdo problematikë dhe vështirësi të hasur nga qytetarët gjatë procesit të aplikimit.

Në muajin qershor do të hyjnë një seri pasuese me 395 shërbime të reja online dhe deri në fund të vitit 2020 mbi 90% e aplikimeve për shërbime do të mund të realizohet vetëm online.

Post Author: Egli Lilo